Skip to content ↓

Systemy Inteligentne

Absolwenci specjalności „Systemy Inteligentne” otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zastosowań mechaniki, elektroniki i informatyki w projektowaniu, realizacji, eksploatacji oraz serwisowaniu inteligentnych: układów i materiałów oraz struktur i sieci technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie mechatroniki w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Główną cechą wykształcenia absolwenta specjalności „Systemy Inteligentne” jest interdyscyplinarność. Studenci otrzymują dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie: mechaniki, elektroniki i informatyki oraz wiedzę obejmującą m.in. następujące zagadnienia:

  • systemy inteligentne
  • materiały i struktury inteligentne
  • cyfrowego przetwarzanie sygnałów
  • komputerowego modelowanie układów i procesów
  • projektowania mechatronicznego
  • sterowania układami mechatronicznymi
  • zarządzania projektami i zasobami

W ramach procesu kształcenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu, sterowania i zarządzania z wykorzystaniem m.in. układów adaptacyjnych, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych oraz baz danych. Studenci specjalności mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w które wyposażone są laboratoria komputerowe, umożliwiające łatwe prototypowanie układów i systemów inteligentnych.

Sylwetkę absolwenta kształtuje uprzednio zdobyte wykształcenie inżynierskie oraz specjalistyczna wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności. Cechą charakterystyczną absolwenta jest zdolność rozwiązywania różnorodnych zadań technicznych pozwalająca na pracę indywidualną lub kolektywną.

Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w biurach projektowych, firmach konsultingowych, zakładach produkcyjnych oraz jednostkach naukowo-badawczych. Dzięki dobremu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu absolwenci specjalności mogą również z sukcesem podejmować studia doktoranckie w kraju i zagranicą.

Obszar aplikacyjny inteligentnych systemów jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: inteligentne systemy transportowe, inteligentne sieci komputerowe, inteligentne systemy bazodanowe, inteligentne budynki, inteligentne systemy elektroenergetyczne, inteligentne systemy wentylacji i klimatyzacji, inteligentne systemy grzewcze, inteligentne systemy sterowania dźwiękiem, inteligentne systemy oświetleniowe, inteligentne systemy medyczne, roboty, inteligentną broń, inteligentne systemy pomiarowe i inne nie wymienione.

Przykładowe realizacje projektów

Stopka