Skip to content ↓

Informatyka w Inżynierii Mechanicznej

Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę w zakresie zastosowań informatyki i numerycznych technik obliczeniowych z naciskiem na praktyczną aplikacje poznanych metod. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod komputerowych w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz na powiązanie teoretycznego opisu problemu i metod doświadczalnych z narzędziami informatycznymi.
Dostęp do inżynierskiego oprogramowania specjalistycznego zainstalowanego na komputerach dużej mocy obliczeniowej w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH umożliwia studentom prowadzenie zaawansowanych obliczeń i badań modelowo – symulacyjnych.  

Plan studiów, obok przedmiotów podstawowych, obejmuje grupę przedmiotów obieralnych pozwalających na indywidualny rozwój studenta. Główną cechą wykształcenia absolwentów specjalności Informatyka w Inżynierii Mechanicznej jest interdyscyplinarność. Studenci otrzymują dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie: informatyki, matematyki, mechaniki oraz wiedzę obejmującą m.in.

  • modelowanie komputerowe i wirtualne prototypowanie,
  • inteligentne systemy pomiarowe,
  • języki programowania, 
  • komputerowe wspomaganie obliczeń technicznych,
  • komputerowe wspomaganie projektowania. 

W ramach specjalności student dokładnie zapoznaje się z metodami modelowania układów przy wykorzystaniu między innymi Metody Elementów Skończonych, Metody Elementów Brzegowych, Metody Objętości Skończonych oraz innych zaawansowanych metod obliczeniowych. W ramach procesu kształcenia zwraca się dużą uwagę na praktyczne opanowanie umiejętności pracy z dostępnymi narzędziami komputerowymi. Połączenie wiedzy podstawowej, nowoczesnego wykształcenia inżynierskiego oraz dogłębna znajomość nowoczesnego oprogramowania obliczeniowego, pomiarowego kształtuje sylwetkę absolwenta przygotowanego do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych dziedzinach techniki, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi techniki komputerowej. Absolwenci specjalności Informatyka w Inżynierii Mechanicznej znajdują zatrudnienie w jednostkach naukowo−badawczych, biurach projektowych oraz świadczących usługi CEA/CFD, firmach konsultingowych oraz zakładach produkcyjnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala im na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców.

Przykładowe realizacje projektów

Stopka