Skip to content ↓

Dla Studentów

Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone.
Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.

Stopka